Prezentare

        Directia Judeteana pentru Cultura Teleorman, institutie publica, cu personalitate juridica, este serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii in judetul Teleorman.

        Directia Judeteana pentru Cultura Teleorman este organizată la nivelul judeţului Teleorman, în temeiul prevederilor HG nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei, aprobat prin Ordin al Ministerului Culturii şi  Cultelor nr. 2080/2012 şi în conformitate cu legislaţia română în vigoare. 

       Directia Judeteana pentru Cultura Teleorman are la nivelul judeţului următoarele atribuţii principale:

    a) îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

     b) colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

     c) participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

     d) solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

     e) controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

     f) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Documente ataşate
» HG 90 din 2010 completat

 Noutăţi - pe scurt
Legea nr. 17 din 2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii 268 din 2001
Specialisti si experti atestati MC
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 27.05.2016
» Lista completă